om / kontakt

Eva Spikbacka, född 1980 i Österbotten, Finland, är en konstnär som arbetar med måleri, grafik och grafisk formgivning. Hon är utbildad på Novia University, Kungliga Konsthögskolan och har en MFA från Konstfack. Idag bor och arbetar hon i Stockholm och Österbotten.

Eva Spikbacka visar på en mångsidighet i det konstnärliga arbetet och en strävan efter att väva samman och förena konstgrafiken, måleriet och den grafiska formgivningen. Den gemensamma nämnaren bland dessa är Bilden som möjlighet, vare sig tryckt, målad eller som stående i förhållande till det skrivna.

-Jag försöker att arbeta i olika material och tekniker och utveckla egna metoder för att överraska mig själv och hitta nya vägar in i bilden. Det handlar om det exakta men ändå inte mätbara. Bilder i tomrummet mellan tid och tid. Små berättelser om de tafatta försöken att finna sig till rätta och för ett ögonblick definiera sig, formulera sig, i en komplex värld.

What we encounter in painting is not so much the authentically revealed self of the painter, but rather signs that insinuate that this absent self is somewhat present in it. – Isabelle Graw

Kontakt: eva.spikbacka@gmail.com