aktuellt

April 2018

23 GRAFIKER PÅ 316 KUBIK

23 grafiker på 316 kubik

Maj–juni 2017

ARBETSVISTELSE PÅ CAPRI

Under tre veckor i maj-juni i år har jag glädjande blivit tilldelad gästbostad och arbetsvistelse för konstnärer och kulturarbetare i Villa San Michele på Capri enligt inbjudan av Stiftelsen San Michele och Svenska institutet i Rom. Stiftelsen San Michele grundades den 16 juni 1950 med syftet att förvalta den till svenska staten av Axel Munthe donerade egendomen, verka för inrättandet av ett gästhem för forskare och kulturarbetare samt gynna de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Italien.  Läs mer på  villasanmichele.eu

April 2017

Eva Spikbacka tilldelas

ERIK WESSEL FOUGSTEDTS STIPENDIUM

Om Grafiska Sällskapets stipendiater 2017 i Grafiknytt

Artikel om stipendiet i Österbottens tidning

Februari 2017

UTSTÄLLNING PÅ GRAFISKA SÄLLSKAPET

grafiskasallskapet.se

Mars 2015

UTSTÄLLNING PÅ NORDENS LJUS

Utställning i Aktersalongen tillsammans med Ulla-Carin Winter.

nordensljus.se

Våren 2014

SLUSSEN

Under våren deltar jag i projektet SLUSSEN – en studiecirkel om konstens och grafikens roll att sprida budskap och åsikter. Projektet startade i november och innefattar en serie föreläsningar med den tematiska utgångspunkten i diskussionen kring Slussen i Stockholm. Platsen är ett aktuellt pågående projekt som engagerat många stockholmare och som sådant spelar det en unik roll för att belysa medborgardialogens betydelse. Föreläsningarna ger en historisk bild av Slussen, motståndare till rivningen av Slussen är inbjudna och “Nya Slussen” presenteras av Stadsbyggnadskontoret parallellt med föreläsningar som ringar in affischkonsten och grafikens betydelse för informationssamhället genom tiden. Projektet resulterar i en affischutställning som visas på kulturtavlorna i innerstaden i maj 2014 och på Grafiska Sällskapets galleri 10-15 juni 2014. SLUSSEN är ett samarbetsprojekt med deltagare från Konstfrämjandet, Grafikskolan i Stockholm, Kungliga Konsthögskolan och Grafiska Sällskapet.

konstframjandet.se
grafikskolan.se
kkh.se
grafiskasallskapet.se

November 2013

GETFOTSFONDENS GRAFIKSTIPENDIUM

Juryns motivering lyder: Eva Spikbacka tilldelas 2013 års Getfotsstipendium för sitt mångsidiga och experimentella bildspråk. Evas bilder ger associationer till fragment ur filmens värld. Hon rör sig mellan tid, rum och förvandlingar som skapar en språngbräda för betraktaren att vidare fantisera.

getfotsfonden.se
Getfotsfonden på Facebook